Úvodní stránka > Vše o centru > Historie ACO

Historie ACO

Historie ACO
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické památkové péče v Olomouci.
Stručně shrnuto byla dosavadní historie ACO následující:

1. Samostatná organizace zřizovaná Ministerstvem kultury ČR:
květen 1995 – 1998  Ústav archeologické památkové péče se sídlem Dlouhá 8, 779 00 Olomouc – Lazce, od r. 1997 se sídlem v ul. Karolíny Světlé 2a, 779 00 Olomouc

2. Součást Vlastivědného muzea v Olomouci, zřizovaného MK ČR:
1.1.1999 – 31.12.2002 Archeologické centrum Vlastivědného muzea v Olomou-ci se sídlem na ul. Karolíny Světlé 2a, 779 00 Olomouc

3. Samostatná organizace zřizovaná Olomouckým krajem:
1.1.2003 – dosud Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace Olomouckého kraje se sídlem nejprve na ul. Karolíny Světlé 2a, 779 00 Olomouc, od 1.4.2003 na ul. Bří Wolfů 16, 779 00 Olomouc a od září 2009 na současné adrese U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc, v nové rekonstruované budově bývalé hospodářské školy.

Vývoji institucionálnímu odpovídá i vydávání tzv. výročních zpráv, resp. ročenek.
V 1. období byla z vlastní iniciativy vydána Ročenka 1997, dnes rozebraná, k dispozici na webové stránce ACO (a jako povinný výtisk v Národní knihovně ČR v Praze)
Ve 2. období byly informace součástí výroční zprávy Vlastivědného muzea a neměly podobu ročenek
Ve 3. období začala být vydávána řada ročenek, počínaje Ročenkou 2003 (dnes také jen na webové stránce ACO (a jako povinný výtisk v Národní knihovně ČR v Praze).