Úvodní stránka > Odborné aktivity > Grantové projekty > ESF

ESF

 Hlavní řešitel za KAR (katedru archeologie ZČU v Plzni):   PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. 
Číslo projektu:   CZ.1.07/2.4.00/17.0056 
Období řešení:   2011-2014    
Stručný popis projektu 
  
Smyslem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi provádějícími památkovou péči, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního dědictví. V rámci projektu budou pořádány odborné konference, semináře, workshopy a další akce zaměřené na propojení potřeb praxe s možnostmi vysokých škol směrem k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a technického zázemí všech zúčastněných partnerů. Projekt je zaměřen primárně na univerzitní studenty a čerstvé absolventy, kteří získají podrobné informace o pracovních příležitostech a jejich obsahu v reálných podmínkách praxe. Vedle toho vědečtí a odborní pracovníci z prostředí univerzity, muzea a příspěvkové organizace zřizované krajem zároveň propojí v rámci práce na společných projektech své výzkumné úkoly s potřebami praxe a nabyté zkušenosti zúročí inovacemi výuky v terciárním vzdělávání. Projekt je chápán jako součást aktivit, spojených s integrovaným plánem rozvoje města Plzně. 
 
Cíle projektu  
Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi, provádějícími památkovou péči, výzkum, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního dědictví. V rámci projektu budou realizovány stáže a praxe pro odborné pracovníky a studenty, vědecké konference, semináře, workshopy a podpora publikační činnosti. Smyslem je propojení potřeb praxe s možnostmi vysokých škol směrem k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a technického zázemí všech zúčastněných partnerů. Projekt je z podstatné části zaměřen na univerzitní studenty a čerstvé absolventy, kteří získají reálnou představu o pracovních příležitostech a jejich obsahu v podmínkách praxe. VaV pracovníci z prostředí univerzity, muzea a příspěvkové organizace propojí v rámci práce na společných projektech své výzkumné úkoly s potřebami praxe a nabyté zkušenosti se zúročí inovacemi výuky v terciárním vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou jsou studenti a vědečtí pracovníci vysokých škol ČR a dále odborníci, kteří provádějí výzkum, památkovou péči a prezentaci kulturního dědictví na území ČR. Do projektu budou partnersky zapojeny dvě univerzity, krajské muzeum a památkářsky orientovaná příspěvková organizace zřizovaná krajem. Aktivní účastí na pravidelných setkáních a dalších odborných aktivitách budou do projektu zapojeni experti z širokého spektra institucí a spolupracujících oborů.

Partneři projektu
• Západočeské muzeum v Plzni
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Archeologické centrum Olomouc