Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2013 > Bohuslávky

Bohuslávky

Bohuslávky 1 Při skrývce na stavbě dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou, se u obce Bohuslávky podařilo zachytit pokračování lokality zkoumané koncem devadesátých let minulého století. Zkoumaná plocha má tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech 500 x 80 m, který se svažuje směrem na východ k říčce Trnávce. Na okrajích sídliště se na V a Z straně nachází několik nepravidelných objektů se světle šedivou uloženinou, které jsou zatím interpretovány jako vývraty. Celkem se zde podařilo v první výzkumné sezóně prozkoumat 510 archeologických objektů. Většina z nich však neobsahovala žádný datační materiál. Nalezený keramický materiál je tvořen zlomky a částmi nádob kultury s lineární keramikou. Materiál je špatně vypálený, světle šedý až cihlově červený. Občas se objeví i notová značka nebo ryté linie. Dále se objevuje štípaná industrie zastoupená čepelkami a broušená industrie ve formě zlomků seker, sekeromlatů a zrnotěrek. Z objektů jsou zde hliníky, pece, žlábky a kůlové jamky, z nichž se podařilo identifikovat 14 kůlových staveb. Největší stavba je tvořena 31 kůlovými jamkami a orientována S – J. Pece se nacházejí převážně v hlinících a jejich dno je tvořeno kamennou vrstvou, ve které se nacházejí také zlomky zrnotěrek. Výzkum bude pokračovat i v roce 2014.
Fotodokumentace