Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Trnávka 4

Trnávka 4

TRNÁVKA 4

Počátek září roku 2014, poslední týden archeologického výzkumu lokality Trnávka 4 (okr. Přerov), přinesl objev hrobového celku, jenž chronologicky spadá do pozdního eneolitu, do období kultury se zvoncovitými poháry (obr. 1). Exkavací objektu (hrobové jámy), jehož hranice se neostře rýsovaly vůči podloží, byla v jeho jihovýchodní části zjištěna nádoba. V průběhu rozšiřování exkavačního pole byly, v těsné blízkosti první, nalezeny další dvě keramické nádoby tvořící část hrobové výbavy pohřbu lidského těla. Plošným začištěním hrobové jámy s délkou 250 cm, šířkou 200 cm a maximální hloubkou 28 cm od strojově skryté plochy byl získán následující terénní záznam.
V hrobové jámě se nacházely kosterní pozůstatky muže, který byl do hrobové jámy uložen ve skrčené poloze na levém boku, tělo bylo orientováno ve směru SSV-JJZ (obr. 2). Horní končetiny byly těsně přimknuty k trupu, v jihovýchodní části hrobové jámy byly uloženy tři keramické nádoby, před trupem (30 cm ventrálně-východně) byly uloženy tři kusy štípané industrie (obr. 3). Lebka zemřelého se nacházela v sekundární pozici oddělena od těla, a to v severovýchodní části jámy, zjištěny byly další tak zvané polohové transformace velkých kloubů dolních končetin, tento stav vznik následkem rozvolnění kloubních spojení – disartikulací jako důsledek uložení těla zemřelého do primárního dutého prostoru. V případě muže z Trnávky se jednalo o pohřební komoru zajištěnou výdřevou po obvodu hrobové jámy, fragmenty výdřevy byly zaznamenány během exkavace hrobové jámy (obr. 4). Při vyzvedávání kosterních pozůstatků, respektive kostí předloktí, byla objevena nátepní destička s rozměry 13,7 cm x 4,4 cm ve funkční poloze, to znamená těsně přiložena k vnitřní straně pravého předloktí, z této situace lze vyvodit, že mužova prostorová preference byla pravostranná (obr. 5 a 6).
                Mgr. Lukáš Šín
Fotodokumentace
  • Obr.1

  • Obr.2

  • Obr.3

  • Obr.4

  • Obr.5

  • Obr.6