Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2015 > Dřevohostice

Dřevohostice

Výzkum pravěké mohyly v Dřehovostickém lese
Mgr. Miroslav Daňhel

Jarní těžba dřeva v Dřevohostickém lese na Přerovsku se stala důvodem pro velký zásah do pravěké mohyly. Pohyb těžkých strojů porušil málo patrný násep a to vedlo k provedení záchranného archeologického odkryvu poničené části.
Mohylu zkoumal jeden z prvních moravských archeologů I.L. Červinka  již v roce 1908. Tehdy se však soustředil jen na výkop ústředního hrobu, jak to preferovala soudobá vědecká metoda. V hrobové jámě nalezl charakteristický sekeromlat a rohovcovou čepel určující příslušnost nositele a pozůstalých ke kultuře se šňůrovou keramikou ze závěru pozdní doby kamenné. Odkryv větší části plochy mohyly si kladl teoretické otázky související s dalšími možnými pohřby, konstrukcí mohyly nebo využitím pohřební památky k ukládání lidských pozůstatků v mladších obdobích.
Květnový výzkum nepotvrdil žádný z možných předpokladů, pomohl však upřesnit informace o tomto mohylovém pohřebišti, které ve zprávách o starých výzkumech chybí.
Fotodokumentace
  • Obr. 1 Výzkum mohyly

  • Obr. 2 Výzkum mohyly

  • Obr. 3 Dokumentace profilů