Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Bystročice

2008 - Bystročice

Bystročice – U Topolánky

Během letních měsíců letošního roku bylo v obci Bystročice zkoumáno 15 pozemků určených k výstavbě rodinných domů.  Z toho na osmi stavebních  místech byly zjištěny zahloubené objekty pravěkého stáří, které byly následně podrobněji prozkoumány.
Během výzkumů bylo celkem prozkoumáno 75 objektů, především byly zjištěny zásobní jámy, mělké sídlištní jámy či „kůlové jamky“. Převážnou většinu zkoumaných objektů lze datovat do závěru starší doby bronzové (věteřovská skupina, konec 1. pol. 2. tis.př.n.l.). Ve dvou sídlištních objektech z tohoto období byly nalezeny lidské kostry.
Zajímavý nález byl učiněn ve třech objektech téhož období, kdy byly v jejich zásypu zjištěny hrudky páleného vápna, které byly odeslány k  odborným analýzám. Dále byly zkoumány objekty z pozdní doby kamenné (kultura kulovitých amfor, 1. pol. 3.tis.př.n.l.) a mladší doby bronzové (kultura lužických popelnicových polí, 13.–11.stol.př.n.l.).  


Obr. 1 Celkový pohled na lokalitu, pohled ze silnice spojující Nedvězí a Bystročice.
Obr. 2 Objekt 118 –  po ukončení preparace neúplných kosterních ostatků v sídlištní jámě, v pozadí „služební“ pes Bohouš.
Obr. 3 Objekt 117 – během preparace neúplných kosterních ostatků, práci provádí Filip Šrámek pracovník AC Olomouc.
Obr. 4 Mechanické začištění povrchu části výzkumné plochy, v popředí pracovník Jiří Bardoň pracovník firmy Oračko.
Fotodokumentace
  • Obr. 1 Celkový pohled na lokalitu, pohled ze silnice spojující Nedvězí a Bystročice.

  • Obr. 2 Objekt 118 – po ukončení preparace neúplných kosterních ostatků v sídlištní jámě, v pozadí „služební“ pes Bohouš.

  • Obr. 3 Objekt 117 – během preparace neúplných kosterních ostatků, práci provádí Filip Šrámek pracovník AC Olomouc.

  • Obr. 4 Mechanické začištění povrchu části výzkumné plochy, v popředí pracovník Jiří Bardoň pracovník firmy Oračko.