Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Pravčice 4

Pravčice 4

Pravčice 4
Nedaleko východního okraje Pravčic otevřeli odborníci Archeologického centra Olomouc již čtvrtý výzkum na katastru této obce. Tento byl sice rozlohou nejmenší, ale přesto přinesl neočekávané výsledky.  Místo výzkumu se nachází v nízko položeném terénu mezi třemi vodními toky, které určují vysokou hladinu spodní vody. Předmětem výzkumu se stala dokumentace kulturní vrstvy a záchrana dokladů hmotné kultury starší doby železné.
Pod kulturní vrstvou se na úrovni podloží vyrýsovaly zbytky pouze jednoho objektu, který se však zahluboval pod úroveň spodní vody. I v letošním extrémně suchém roce se hladina ustálila v hloubce zhruba 1 m pod povrchem a po náročné exkavaci se bylo možné potvrdit předpoklad, že se v tomto případě jedná o unikátní studnu ze starší doby železné.
Celé těleso studny s hloubkou 1,35 m se nacházelo ve vodě. Oproti běžným zásobním jámám měla válcovitý tvar s poměrně úzkým průměrem 0,8 m. Trvale mokré prostředí umožňuje zachování organických materiálů, proto jsme přistoupili ke spolupráci s řadou specialistů na přírodní vědy. Odebrané vzorky umožní  pestře rekonstruovat přírodní prostředí  před více než 2500 lety, o čemž nás přesvědčily již první kontrolní analýzy. Fotografie názorně ilustrují náročnost výzkumu, kde se do výkopu jímalo 35 litrů vody za hodinu.
Mgr. Miroslav Daňhel
Fotodokumentace
  • obr. 1 - Mgr. Zdeněk Vaněček odebírá z profilu vzorky pro analýzu pylů.

  • obr. 2 - Vzorkování profilu.

  • obr. 3 - Nebylo co závidět - po kolena v blátě...

  • obr. 4 - Rychlé začištění dna, než jej zalije voda