Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2010 > Pravčice 2

Pravčice 2

V měsících dubnu – srpnu 2010 proběhla další etapa archeologických prací na lokalitě Pravčice 2 „Losky“ (vice výzkumy 2009). Během výzkumu bylo pokračováno v exkavaci kulturní vrstvy uložené během pravěku a novověku nad původním břehem zmeliorovaného potoka Roštěnka. Ze čtverců, na které byla rozdělena plocha výzkumu, byl vybrán – stejně jako v minulé sezoně – bohatý soubor převážně pravěké keramiky, mazanicových fragmentů a zvířecích kostí. Mezi osteologickým materiálem se výjimečně objevily také fragmenty kostí lidských.

Přesto nás zajímavější nálezy čekaly v západní časti výzkumu, na ploše mírně se zvedající nad údolí potoka. V letošním roce se podařilo odkrýt kromě klasických jam a dvou polozemnic také základy nadzemní kůlové konstrukce, pravděpodobně chaty ze slezskoplatěnického období kultury popelnicových polí.

Největší koncentrace sídlištních objektů slezskoplatěnické kultury byla objevena na svahu mezi potokem a hranou návrší, na které byl právě postavený pravěký dům a vedle něj zmíněné polozemnice.

Směrem na západ – k nitru navrší – sídlištních jam ubývalo a jejich archeologická naplň byla chudobnější. Proto byl překvapením dokonale dochovaný, uložený v sídlištní jámě, pohřeb jedince ve skrčené poloze na levém boku, orientovaného V – Z s hlavou na V. U jedince byl nalezen bohatý soubor nálezů – jako třeba 3 drobné keramické nádobky, 2 lastury, 2 zvířecí zuby – součásti náhrdelníku, nebo pod lebkou nalezený bronzový závěsek a provrtaná drobná mušlička. V případě bronzového závěsku se jedná o zřejmě nejzápadnější nález sedmihradského či sibiňského závěsku. Pohřeb lze datovat s největší pravděpodobností k únětické kultuře starší doby bronzové (počátek 2. tis. př.n.l.).

Výzkum lokality byl ukončen v první polovině srpna r. 2010 a další archeologické dohledy či terénní práce proběhnou až zřejmě během výstavby silnice.
Fotodokumentace
  • 01.Pravčice 2. Bronzový závěsek.

  • 02.Pravčice 2. Detail na nález nádob.

  • 03.Pravčice 2. Jarní záplavy.

  • 04.Pravčice 2. Nadzemní struktura.

  • 05.Pravčice 2. Pohřeb v jámě.

  • Pravčice 2. Studenti archeologie pří terénní výuce.