Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2010 > Opatovice

Opatovice

Ve dnech 12. – 18. 8. 2010 proběhl v obci Opatovice u Hranic záchranný archeologický výzkum na stavbě komunikace a inženýrských sítí k budoucím rodinným domům. Lokalita se nachází na V kraji obce v trati Panská stodola. Během výzkumu bylo prozkoumáno 7 hrobů kultury zvoncovitých pohárů a 8 objektů datovaných rámcově do pravěku.

Kosterní materiál byl v hrobech vlivem podloží velmi špatně dochován. Relikty kosterních pozůstatků se nám podařilo zachytit jen ve 4 hrobech. Jejich uložení v hrobové jámě naznačuje, že šlo o 3 muže a jednu ženu. Podle antropoložky Anny Pankowské předběžné ohledání koster (zejména zubů) v terénu nasvědčuje tomu, že v hrobech byli pohřbeni mladí jedinci.

Jeden hrob byl žárový, jamkový. Ve všech hrobech byly jako milodary uloženy keramické nádoby typické pro kulturu zvoncovitých pohárů: poháry, mísy, džbánky. V mužském hrobě H1 byla kromě 4 nádob objevena také nátepní destička a kamenné kladívko a kovadlinka.
Fotodokumentace
  • Obr. 1 - pohled na zkoumanou plochu.

  • Obr. 2 - preparace hrobu H4 (T. Jelínek, E. Schimerová).

  • Obr. 3 - hrob H1, s nátepní destičkou, kladívkem a kovadlinkou.

  • Obr. 4 - hrob H5, kostra nedochována.

  • Obr. 5 - hrob H5, detail keramických nádob.

  • Obr. 6 - hrob H7.