Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2012

Archeologické výzkumy 2012

Římský tábor

V květnu letošního roku byl prováděn záchranný archeologický výzkum na jedné z posledních volných parcel v trati Mýlina v Olomouci-Neředíně, a to na stavbě polyfunkčního domu. Parcela se nachází v blízkosti kruhového objezdu před krematoriem, resp. před tramvajovou tratí na třídě Míru.

Všechny informace

Osek nad Bečvou

V souvislosti s plánovanou dostavbou dálnice D1, úsek 0137 z Přerova do Lipníku nad Bečvou bylo na celé trase vytypováno několik lokalit, na kterých byl  předpokládán výskyt archeologických situací. Mezi ně patřila i poloha, která se nachází na katastru obce Osek nad Bečvou, a to na levé straně cesty z Oseku nad Bečvou do Veselíčka.

Všechny informace

Stavenice-Úsov 2012

V uplynulém roce došlo k objevu nové lokality na rozhraní katastrů obcí Stavenic a Úsova. Místo, kde bylo založeno pravěké osídlení, se nachází na výrazné ostrožně, podle nedaleké polní trati pracovně nazvané „Na flecích“.

Všechny informace