Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Pravčice 2

Pravčice 2

Pravčice 2
Květnové počasí přineslo příjemnou kulisu drobnému výzkumu nedaleko Pravčic, kde se v souvislosti s překládáním produktovodu uskutečnil výzkum navazující na dřívější akci z let 2009 a 2010. Předchozí sezóny přinesly doklad o bohatém osídlení z pozdní doby kamenné, bronzové i železné.  Dosud nejstarší komponenta na této lokalitě - kultura s lineární keramikou - byla zastoupena jen ojedinělými střepy v kulturní vrstvě.
Letošní akce konečně doplnila chybějící obraz vývoje lokality právě o objekty ze sídliště těchto nejstarších zemědělců. Hmotnou kulturu nejlépe zrcadlí slabě vypálená keramika s rytou výzdobou, která je uspořádána do geometrických rytých linií, což právě tomuto kulturnímu celku dalo název. Nález nové lokality zpřesňuje obraz osídlení Moravy před zhruba 7500 lety.
Mgr. Miroslav Daňhel
Fotodokumentace
  • obr. 1 - Plocha výzkumu.

  • obr. 2 - Sídlištní objekt kultury s lineární keramikou.