Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2010

Archeologické výzkumy 2010

Opatovice – pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů

OPATOVICE – pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů. Ve dnech 12. – 18. 8. 2010 proběhl v obci Opatovice u Hranic záchranný archeologický výzkum na stavbě komunikace a inženýrských sítí k budoucím rodinným domům.

Všechny informace

Hulín 1

Hulín 1 – „U Isidorka“. Lokalita Hulín 1 – „U Isidorka“ byla zkoumána v letech 2004-2005 v souvislosti s budováním dálnice D1 a přeložky silnice I/55. Během doplňkových prací byly dále během sezón 2008 a 2009 zkoumány další dílčí plochy.

Všechny informace

Pravčice 2

V měsících dubnu – srpnu 2010 proběhla další etapa archeologických prací na lokalitě Pravčice 2 „Losky“ (vice výzkumy 2009). Během výzkumu bylo pokračováno v exkavaci kulturní vrstvy uložené během pravěku a novověku nad původním břehem zmeliorovaného potoka Roštěnka.

Všechny informace

Pravčice 3

Letošní práce na lokalitě navazovaly na archeologický výzkum z roku 2009, kdy se podařilo prozkoumat valnou část lokality.

Výzkum probíhal, s přestávkou na záplavy, v období od dubna až do poloviny srpna 2010 a zúčastnili se ho také studenti katedry archeologie University Palackého v Olomouci a katedry archeologie Uniwersytetu Rzeszowskiego z Polska.

Všechny informace

Hněvotín „U Zahrádek“

Hněvotín „U Zahrádek“. V měsících září a říjnu 2010 se uskutečnil záchranný archeologický výzkum na akci výstavba inženýrských sítí k rodinným domkům (RD).

Lokalita v trati „U Zahrádek“ se nachází na jíhovýchodním okraji obce na mírném k východu přivráceném svahu nad inundací potoka Strouska.

Všechny informace