Úvodní stránka > Odborné aktivity

Výzkum

Vědecký výzkum je nedílnou součástí činnosti Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace.
ACO je vědeckovýzkumnou organizací dle Seznamu výzkumných organizací hodnocených RVVI, nedostává však dosud institucionální podporu VaVaI. Ve svých řadách má dostatečný počet vědecky způsobilých zaměstnanců (mj. 6 s magisterským vzděláním, 2 s věd. hodností Ph.D., 1× Ing.), kteří jsou kompetentní zpracovávat a vědecky využívat výsledky vzniklé při archeologických výzkumech.

V levé části této stránky je zejména přehled grantových projektů, v nichž jsou pracovníéci ACO zainteresování (ESF, NAKI, Preventivní archeologie). A také první předběžné výsledky např. z badatelského výzkumu eneolitického mohylníku v Dřevohosticích , okr. Přerov