Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2007 - Břuchotín

2007 - Břuchotín

          
Břuchotín – Grunty
V současnosti probíhající záchranný archeologický výzkum na lokalitě Břuchotín – Grunty byl vyvolán stavební akcí s názvem „Výstavba komunikace a rodinných domů Křelov – Břuchotín“, kterou realizuje firma Carman, a.s.
           Lokalita se nachází na mírném návrší u jihozápadního konce obce Břuchotín, v nadmořské výšce 241 metrů.
Menší či větší úpravy terénu pro potřeby stavby komunikace probíhají na lokalitě průběžně již od dubna 2007 a budou pokračovat stavbou rodinných domů i v roce 2008. Do dnešních dnů bylo při archeologickém dohledu a následném záchranném archeologickém výzkumu objeveno a prozkoumáno 10 žárových hrobů, hliník a jáma. Všechny hroby i objekty jsou datovány do mladší doby bronzové a náleží kultuře lužických popelnicových polí.
Bohužel žárové hroby jsou ve velmi špatném stavu. Byly uloženy jen několik decimetrů pod dnešním povrchem, jsou značně narušeny hlubokou orbou a hrobový zásyp je velmi těžko odlišitelný od okolní ornice.
Většinou se jedná o hroby, kdy spálené kosti byly uloženy do popelnice. Ve dvou případech byla do hrobů přidána další nádoba a ve třech hrobech byly objeveny bronzové milodary (zlomek jehlice, bronzová spirálka či kroužek).
Současný záchranný výzkum navazuje na výzkum z roku 1999, kdy výkop pro elektrický kabel narušil 7 žárových hrobů taktéž z mladší doby bronzové.
  Vendula Vránová
Fotodokumentace
  • Archeolog Mgr. Jakub Vrána při preparaci jednoho z hrobů.

  • Hrob H14 zachycený při skrývce ornice v místech budoucí komunikace.

  • Popelnicový hrob H9 s bronzovým milodarem.

  • Popelnicový hrob H16 s bronzovou spirálkou (mezi spálenými kostmi nalezen také zlomek bronzové jehlice).