Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2012 > Římský tábor

Římský tábor

V květnu letošního roku byl prováděn záchranný archeologický výzkum na jedné z posledních volných parcel v trati Mýlina v Olomouci-Neředíně, a to na stavbě polyfunkčního domu. Parcela se nachází v blízkosti kruhového objezdu před krematoriem, resp. před tramvajovou tratí na třídě Míru.

Celou tuto plochu přetínala od severu k jihu další část hrotitého příkopu, který je pozůstatkem opevnění pochodového tábora římských legií z doby konce 2. století n.l., kdy probíhaly tzv. Markomanské války mezi Římany a Germány.

V myslích Římanů se tehdy rodila i myšlenka na vytvoření samostatné římské provincie Markomanie... Na několika fotografiích je doložen jak stav pozemku před výzkumem, tak i samotný příkop s ponechanými kontrolními profily, na nichž je zřetelně vidět tvar příkopu a jeho vrstvy.
Fotodokumentace
  • 01.Plocha výzkumu před začátkem prací

  • 02.Plocha výzkumu po skrytí ornice

  • 03."Letecký" snímek umožnila moderní technika

  • 04.Profil hrotitého příkopu

  • 05.Profil příkopu s vrstvami

  • 06.Odkrytý příkop ve své délce

  • 07.Výzkum příkopu

  • 08.Panorama lokality

  • 09.Polední siesta