Úvodní stránka > Pozvánky-reportáže > Bystročice 2011

Bystročice 2011

Nové archeologické výzkumy na katastrech Bystročic a Žerůvek probíhaly v letech 1999 – 2000 při různých stavbách inženýrských sítí procházejícími oběma obcemi. Výzkumy prováděl tehdejší Ústav archeologické památkové péče Olomouc pod vedením Marka Kalábka. Bylo při nich objeveno jak pravěké, tak i středověké a novověké osídlení obou intravilánů.  V roce 2003 provedlo toto pracoviště, nyní však již transformované do Archeologického centra v Olomouci, záchranný výzkum na stavbě vodovodu v trati Na Zahrádkách a objevilo při něm eneolitický hrob kultury se šňůrovou keramikou.

Text:
Největší archeologické výzkumy byly však prozatím realizovány v letech 2007 – 2009 v poloze U Topolánky, které probíhaly v souvislosti se stavbami nových rodinných domů. Archeologické centrum v Olomouci pod vedením Arkadiusze Tajera, Jakuba Vrány a Filipa Šrámka zde prozkoumalo desítky sídlištních objektů spadajících do většiny pravěkých etap. Kromě nich prozkoumaly i unikátní a prezentovaný soubor lidských pohřbů ze závěru starší doby bronzové.
Fotodokumentace
  • Příprava výstavy

  • Odborná antropologická instalace koster

  • Rekonstruovaný kostrový pohřeb

  • Instalace výstavy

  • Příprava výstavy

  • Rekonstruované pravěké nádoby

  • Jedna z vitrín s nálezy

  • Postery připravené k výstavě

  • Jen několik tisíc let nás dělí...