Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Martinice

2008 - Martinice

Záchranný archeologický výzkum prováděný v létě r. 2008 byl vyvolán budoucí stavbou silničního přivaděče k rychlostní komunikaci R49 Hulín – Fryšták.
Lokalita se nachází na mírném svahu, který pozvolna klesá k západu u jihozápadního konce obce Martinice, v nadmořské výšce 242 metrů. Ke kumulaci objektů docházelo v jižní a severní části zkoumané plochy. V jižní části plochy se díky vysoké hladině spodní vody nepodařilo některé objekty úplně prozkoumat. 
Během necelého měsíce bylo prozkoumáno 51 sídlištních objektů, převážně jam, a 6 žárových hrobů. Vzhledem k absenci keramiky v těchto objektech je nelze kulturně zařadit. Dále se zde podařilo prozkoumat půdorys kůlového domu, tvořený 20 dochovanými kůlovými jamkami.
Žárové hroby uložené velice mělce jsou ve velmi špatném stavu, značně narušeny hlubokou orbou. Hrobový zásyp je velmi těžko odlišitelný od podorniční vrstvy. Spálené ostatky byly uloženy v nádobě, kromě hrobu H4, kde se nacházely pouze v mělké jamce.
Fotodokumentace
  • Keramická urna s obsahem hlíny a popela (1) a s další nádobkou (2).

  • Špatně dochovaná keramická nádoba s popelem z kremace

  • Detailní pohled na výplň nádoby se zbytky kostí (bělavé barvy)