Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Hněvotín

Hněvotín

V současné době probíhá rekonstrukce silnice v jižní části obce Hněvotín. V jednom z hlubších výkopů, který bylo potřeba vybagrovat pro přípojku kanalizace u domu č.p.225, se podařilo zachytit zahloubený archeologický objekt. Ve stěnách jámy bylo možné rozeznat velké množství kostí. Bližší ohledání umožnilo rozpoznat kostry nejméně tří koní. Přestože se jednalo o velmi omezený výkop, můžeme předpokládat, že kostry jsou kompletní. Zahloubení objektu dosahovalo 2 metrů pod současnou komunikací. Z výplně byly získány pouze 4 střepy, které umožňují datovat celou situaci do rámce 17.-19. století.
Historické mapy nás informují, že v těchto místech v daném období probíhala cesta a naskýtá se tedy otázka, proč byla zvířata pohřbena právě v její trase.
Mgr. Miroslav Daňhel
Fotodokumentace
  • Obr. 1: Okolí Hněvotína v době 2. vojenského mapování (1836-1840) s vyznačeným místem nálezu.

  • Obr. 2: Koňské kostry v profilech výkopu.

  • Obr. Plot ohraničuje místo nálezu.