Úvodní stránka > Odborné aktivity > Grantové projekty > Preventivní archeologie

Preventivní archeologie

Záchrana neoprávněným používáním detektorů kovů vážně ohrožené části archeologického kulturního dědictví


Rozkrádání národního kulturního dědictví neoprávněným používáním detektorů kovů se bohužel stalo na poli archeologie v poslední době obecným velmi škodlivým a neospravedlnitelným jevem, v jehož důsledku mizí nebo je nelegálně obchodována s majetkem nevyčíslitelné hodnoty.

Pod tíhou této situace se Archeologické centrum Olomouc stalo koordinátorem projektu Olomouckého kraje s cílem naplnění systematické koncepce, metodiky postupu, ale především faktické záchrany rychle mizejícího národního bohatství pilotně v celé ČR na území Olomouckého kraje. Do tohoto projektu jsou zapojena také všechna krajem zřizovaná muzea s archeologickým pracovištěm (celkem 6 institucí). Vše je o to závažnější, že dle stávající platné legislativy jsou mizející archeologické nálezy majetkem kraje.

Projekt pokračuje v letech – 2011, 2012 a 2013. V připojené fotogalerii jsou ukázky nálezu depotů bronzových předmětů, které byly nalezeny v lokalitách Bohuňovice, Charváty a Slatinky.
Připojen je i manuál  preventivního detektorového průzkumu a tabule (postery), které byly součástí výstavy v budově krajského úřadu v Olomouci a vysvětlovaly některé aspekty detektorářství samotného, konzervace nálezů, nálezu hromadného nálezu bronzových předmětů z Olšan u Prostějova a nakonec historie jednoho nálezu.
Fotodokumentace
 • Bohuňovice.Nálezci depotu nad odkrytou jámou na poli u Bohuňovic

 • Bohuňovice.Závěrečné práce při dokumentaci nálezu (Mgr. Marek Kalábek)

 • Bohuňovice.Detailní pohled na zbytek nádoby s částí depotu

 • Bohuňovice.Detailnější pohled na depot

 • Bohuňovice.Pohled na částečně odkrytý depot bronzových předmětů

 • Soubor bronzových předmětů z depotu v Charvátech po konzervaci a střepy z keramické nádoby

 • Poster 01

 • Poster 02

 • Poster 03

 • Poster 04

 • Manuál preventivního detektorového průzkumu - 1. část

 • Manuál preventivního detektorového průzkumu - 2. část

 • Detektoráři v akci

 • Slatinky. Nenápadný depot nalezený u Slatinek

 • Slatinky. Bližší pohle na depot - čísly jsou označeny jednotlivé z hlíny vystupující bronzové předměty

 • Slatinky. Další předměty tvořící depot (sekerka...)

 • Slatinky. Přehled objevených částí depotu (bronzové srpy, sekerky)