Úvodní stránka > Co je nového > Archív aktualit > Vrchoslavice 2

Vrchoslavice 2

Unikátní nález římské jednokomorové pece v lokalitě Vrchoslavice 2, v trati Panský lán, spolu s objekty sídlištního charakteru, torzem stavby nadzemní kůlové konstrukce, 7 půdorysy zahloubených chat atd.

Jednokomorová horizontální pec sestávající z předpecní jámy, tahového kanálu a výdechové horizontální části. Orientace ke světovým stranám: J (předpecní jáma) – S (výdechová část).
Předpecní jáma:  pravidelného kruhového půdorysu a trapézovitého profilu, dno mírně konkávní. Stěny v severní části mírně propáleny.Ústí tahového kanálu se nacházelo u dna objektu při jeho severní stěně.
Tahový kanál: orientován J – S směrem. Měl rovné dno a půlobloukovité zaklenutí klenby. Kanál byl vyhlouben do rostlého sprašového podloží, směrem od předpecní jámy (max. šířka – 1,20 m , max. mocnost – 0,60 m) k výdechové části se zužuje (max. šířka – 1,10 m, max. mocnost – 0,40 m). Po celém obvodu bylo okolní sprašové podloží vypáleno až do mocnosti 0,008 m. Na dně 0,005 m mocná vrstva velmi tvrdě vypálené světlé bílo šedé hmoty. Výplň tvořily hlíny s množstvím splachových mikrovrstev, sprašových hlín či sprašových čoček – svědčí o postupném zanášení kanálu.
 
Fotodokumentace
  • římská pec

  • římská pec