Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2006 - Hladké Životice

2006 - Hladké Životice

Hladké Životice (okr. Nový Jičín), předstihový archeologický výzkum zemědělské usedlosti č. p. 8

Stavba dálnice v úseku 4705 prochází intravilánem Hladkých Životic (jedná se o dlouhou lánovou ves, poprvé doloženou písemnými prameny k r. 1324), z důvodu výstavby dálničního mostu zde bude demolováno několik objektů, mezi nimi i zkoumaná usedlost. Usedlost č. p. 8  je lánovou usedlostí, situovanou na pravém břehu Husího potoka, v pozemkových knihách se podařilo dohledat nejstarší záznam o jejích majitelích k r. 1705. Je však oprávněný předpoklad podstatně většího stáří, což naznačuje m. j. analýza indikační skici Stabilního katastru. V dnešní podobě se jedná o stavební soubor z doby kolem poloviny 19. stol. poznamenaný zvláště v případě obytné části četnými novodobými úpravami a částečnou demolicí. Projekt předstihového výzkumu této historické nemovitosti zahrnuje komplexní stavebně historický průzkum a plošný archeologický odkryv  interiérů i exteriéru usedlosti. Jeho cílem je získat pokud možno co nejúplnější informace o stavebním vývoji a charakteru a vývoji středověkého a novověkého osídlení tohoto vesnického zemědělského areálu. Předstihový výzkum zahájený v roce 2006 prozatím dokumentoval četné relikty po r. 1945 demolovaných hospodářských budov (m. j. rozlehlé stodoly), dále stopy výrazných terénních úprav v novověku,  kterými byl navýšen prostor dvora a především identifikoval základové zdivo staršího objektu, předcházejícího dochovanému stavebnímu jádru. V interiéru hospodářské části s výměnkem byly dále zjištěny i stopy středověkých aktivit (mělký do podloží zahloubený objekt a stopy ohrazení či dělení pozemku plotem) datovaných předběžně do 2. pol. 13. – 14. stol.

Obr. 1: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Výřez z indikační skici Stabilního katastru (1833).
Obr. 2: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Letecký snímek usedlosti v průběhu archeologického výzkumu.
Obr. 3: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Letecký snímek usedlosti v průběhu archeologického výzkumu.
Obr. 4: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Archeologický výzkum.
Fotodokumentace
  • Obr. 1: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Výřez z indikační skici Stabilního katastru (1833).

  • Obr. 2: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Letecký snímek usedlosti v průběhu archeologického výzkumu.

  • Obr. 3: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Letecký snímek usedlosti v průběhu archeologického výzkumu.

  • Obr. 4: Hladké Životice, usedlost č. p. 8. Archeologický výzkum.