Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2016 > Senička

Senička

            Sídlištní objekty z doby bronzové byly objeveny během archeologického dohledu na stavbě plynovodu k firmě Popelka. Výkop pro plynovod byl veden po levé straně vedlejší cesty vedoucí na západním okraji obce Senička podél zemědělského družstva směrem na Náměšť na Hané. Archeologické objekty se nacházely v délce cca 150 metrů, v mírném svahu svažujícím se jižním směrem k nedaleké říčce Blatě. Nadmořská výška se v místě nálezu archeologických objektů pohybovala v rozmezí 251 - 253 metrů.
Během archeologického výzkumu bylo na řezu liniového výkopu pro plynovod prozkoumáno celkem 9 sídlištních jam, které obsahovaly jen malé množství archeologického materiálu (keramika, ŠI), na jehož základě je možné tyto objekty datovat pouze rámcově do doby bronzové.
Vendula Vránová
Fotodokumentace
  • Senička, 2016, dokumentace nalezených objektů.

  • Senička, 2016, místo nálezu archeologických sídlištních objektů.

  • Senička, 2016, štípaná industrie (jádro) nalezená v jednom z objektů.