Úvodní stránka > Vše o centru > Nabídka práce

Nabídka práce

Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro následující pozice:

Archeologické centrum Olomouc, p.o. U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

- ÚČETNÍ- VŘ 002/2018

Požadavky:

•• ukončení vzdělání ekonomického směru VŠ/SŠ • znalost problematiky účetnictví příspěvkové organizace, orientace v účetních výstupech, znalost účetní legislativy • základní orientace v daňové legislativě • znalost MS Office (Word, Excel, Outlook) • znalost SW Gordic - GINIS výhodou • řidičský průkaz sk. B výhodou • praxe v oboru výhodou • trestní bezúhonnost

Nabízíme: • smlouvu na celý pracovní úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužením pracovní smlouvy • mzdové podmínky : od 25.000 Kč • zaměstnanecké benefity • místo práce Olomouc

Nástup po dohodě. Uzávěrka přihlášek: 15/9/2018

Přihlášku do výběrového řízení spolu s životopisem, doklady o vzdělání a dosavadní práci doručte v písemné či elektronické podobě na adresu:

Archeologické centrum Olomouc, p.o. Eva Mastíková U Hradiska 42/6 779 00 Olomouc

office@ac-olomouc.cz

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. ředitel Archeologické centrum Olomouc, p.o.

Proč u nás pracovat

Pracovní příležitosti v Archeologickém centru Olomouc jsou, jako v mnoha jiných obdobně zaměřených organizacích, dvojího druhu.

Většinou se jedná o sezónní pracovníky - kopáče na archeologické výzkumy. Přestože část z nich (kvůli stabilitě a profesionalitě pracovníků) máme smluvně zajištěnou po celý rok, v letní sezoně je vždy potřeba dalších brigádníků na různé menší archeologické výzkumy. 

O takové možnosti se zájemci musí informovat u vedoucího teréního oddělení ACO (Mgr. Marek Kalábek, tel. 736 626 663) nebo na sekretariátu ACO (585 311 620-1).

V případě uvolnění stálého místa zaměstnance ACO je třeba se informovat 
na sekretariátě ACO (585 311 620-1) nebo u ředitele ACO (doc. PhDr, Jaroslav Peška, Ph.D. -  tel. 603 213 874).

O práci v ACO je možno konstatovat, že splňuje očekávání co do předmětu činnosti (práce s artefakty minulosti, práce v humanitním oboru, účast na veřejně prospěšných a pro veřejnost viditelných akcích, jako jsou výstavy, prezentace, přednášky), v ostatních záležitostech je závislá na celospolečenských poměrech (množství zahajovaných investičních staveb ve společnosti a tedy množství záchranných archeologických výzkumů, složitost administrativy a výkaznictví, nejasnost legislativy, mzdové předpisy apod.). Iniciativní a energií naplnění zájemci o práci mají přednost a bude jim v rámci možností vytvořeno příznivé pracovní prostředí.