Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2006 - Bravantice

2006 - Bravantice

Bravantice (okr. Nový Jičín), lokalita 11

Na podzim roku 2006 byla archeologickým dohledem stavby 4706 zjištěna v jihovýchodní části katastru obce Bravantice archeologická lokalita. Její záchranný výzkum byl zahájen v březnu 2007. Dosavadní poznatky umožňují připsat zkoumané sídliště kultuře s lineární keramikou. Odkryty byly prozatím zcela či částečně půdorysy tří kůlových domů, doprovázené charakteristickými stavebními jámami a dalších zahloubené objekty (hliníky, sídlištní jámy).

Obr. 1: Bravantice, lokalita 11. Letecký snímek zkoumané lokality.
Obr. 2: Bravantice, lokalita 11. Letecký snímek zkoumané plochy s půdorysem kůlového domu (LnK).
Obr. 3: Bravantice, lokalita 11. Archeologický výzkum.
Fotodokumentace
  • Obr. 1: Bravantice, lokalita 11. Letecký snímek zkoumané lokality.

  • Obr. 2: Bravantice, lokalita 11. Letecký snímek zkoumané plochy s půdorysem kůlového domu (LnK).

  • Obr. 3: Bravantice, lokalita 11. Archeologický výzkum.