Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2011 > Nemilany

Nemilany

V současné době Archeologické centrum Olomouc (pod vedením Mgr. V. Vránové) provádí záchranný archeologický výzkum na stavbě příjezdové komunikace k budoucím rodinným domům na okraji olomoucké městské části Nemilany.

Během tohoto výzkumu byla v jednom z objektů objevena unikátní kostěná plastika lví hlavičky. Hlavička ležela na dně běžné, nepříliš hluboké sídlištní jámy, v jejímž zásypu byla objevena keramika z několika období pravěku a soubor kostěné industrie.

Přesné datování tohoto jedinečného nálezu není prozatím možné a v současnosti pracujeme na jeho zpřesnění. Do dnešních dnů bylo při výzkumu prozkoumáno cca 30 zahloubených sídlištních objektů a jeden pravěký kostrový hrob.

Dále probíhá, metodou čtvercové sítě, průzkum kulturní vrstvy, která se nachází na části lokality. Z objektů i kulturní vrstvy pochází podle předběžného určení keramika z období kultury s moravskou malovanou keramikou, z doby bronzové a laténské. V jednom z objektů byl také nalezen celý jednoduchý bronzový náramek. Výzkum bude ukončen v průběhu měsíce června 2011.
Fotodokumentace
  • Obr. 01. Nemilany 2010, objekt 30

  • Obr. 02. Nemilany 2010, objekt 30

  • Obr. 03. Nemilany 2010, objekt 30

  • Obr. 04. Nemilany 2010, objekt 30

  • Obr. 05. Nemilany 2010, objekt 30

  • Obr. 06. Nemilany 2010, objekt 30