Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Tepenec

2008 - Tepenec

Záchranný archeologický výzkum na hradě Tepenec


V červenci 2008 jsme zahájili 5. výzkumnou sezonu na lokalitě Jívová-Tepenec. Kopec Tepenec s hradiskem popelnicových polí a středověkým hradem se nachází na okraji Nízkého Jeseníku, poblíž obce Jívová, zhruba 15 km severovýchodně od Olomouce. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 480 – 516 metrů. Výzkumná plocha se nachází v areálu předhradí (hradní jádro i část předhradí již bylo odtěženo).
Náš výzkum navazuje na výzkumy, které na této lokalitě prováděli pracovníci Archeologického centra v letech 2007 a 1997-1999. Výzkum byl vyvolán další etapou rozšíření dobývacího prostoru Bělkovického kamenolomu.
Při našich výzkumech jsme navázali na metodiku výzkumu, která byla použita v předešlých výzkumných sezonách v 70. letech 20. století. Výzkumná plocha o velikosti 75×20 metrů je rozměřena na čtvercovou síť o velikosti jednotlivých čtverců 5×5 metrů a čtverce jsou zkoumány šachovnicově. V jednotlivých čtvercích je potom po mechanických či přirozených vrstvách postupně snižována kulturní vrstva či vrstvy. V tomto roce jsme se soustředili především na výzkum tří velkých prohloubenin, které se na zkoumané ploše jasně rýsují.
Během probíhajícího výzkumu jsme zjistili, že dvě z prohloubenin představují relikty středověkých sklepů či suterénů nadzemních staveb. Oba sklepy jsou částečně zasekány do rostlé skály a jejich stěny jsou postaveny z lomového kamene spojeného pouze jílem či hlínou. Rozměry sklepů jsou 4,5×4 metry a 5×5 metrů.  V jednom ze sklepů byla na dně nalezena horní část žernovu (běhoun) se středovým otvorem a dvěma bočními otvory pro uchycení patrně dřevěné hnací rukojeti.
Třetí prohloubenina přinesla poměrně překvapivý objev – s největší pravděpodobností se totiž jedná o středověkou cisternu. Její horní část se nálevkovitě zužuje z cca 5 metrů na 3 metry. V současné době máme vykopány zhruba 3,5 metru a zdá se, že nejsme zdaleka na dně. Cisterna je vyplněna šedým bahnitým zásypem a neustále do ní pomalu prosakuje voda. Zajímavé je také to, že ačkoli v okolí několika metrů od cisterny vystupuje rostlá skála již v hloubce zhruba 2,5 metru od dnešního povrchu, cisterna je zahloubena do jílu. V zásypu cisterny je poměrně hojně zastoupena keramika ze 14. století a Fe struska.
V průběhu výzkumu bylo ve zkoumaných vrstvách nalezeno velké množství  keramických zlomků, jak z období popelnicových polí tak z vrcholného středověku. Také bylo nalezeno větší množství fragmentů strusky a mazanice. Poměrně často nacházíme také středověké železné artefakty, jako jsou ostruhy, zlomky podkov, hroty šipek do kuše či hřebíky různých velikostí. Zajímavým nálezem jsou také 3 kusy válcovitých olověných projektilů do hákovnice.
Výzkum pokračuje i v měsíci září, kdy máme v plánu dokončit výzkum určených čtverců a cisterny.
Vendula Vránová

Jívová – Tepenec, středověká cisterna

Pátá etapa záchranného archeologického výzkumu v místech pravěkého hradiska a středověkého hradu Tepenec přinesla velmi překvapivý objev v podobě hradní zásobárny vody – cisterny, která sbírala puklinovou a dešťovou vodu. Její horní část se nálevkovitě zužuje z průměru cca 5 metrů na 3 metry. Celková hloubka cisterny je téměř 7 metrů. V hloubce 4,5 metru je do kruhové jámy vsazeno dřevěné obdélné roubení z kuláčů a půlkuláčů, hluboké 2,2 metru. Roubení je zachováno ve vynikajícím stavu díky stále vlhkému prostředí. Cisterna byla vyplněna šedým bahnitým zásypem a neustále do ní pomalu prosakovala voda. Ve spodní části bylo také nalezeno velké množství dřev, patrně ze zhroucené horní zastřešující konstrukce. Mimo jiné jsme zde nalezli i dřevěnou hřídel rumpálu.  Zajímavé je také to, že ačkoli v okolí několika metrů od cisterny vystupuje rostlá skála již v hloubce zhruba 2,5 metru od dnešního povrchu, cisterna je zahloubena do podloží, které tvoří zvětralá skála. Je zřejmé, že lidé ve středověku využili pro stavbu cisterny přirozenou puklinu ve skále.
Fotodokumentace
 • Celkový pohled na výzkumnou plochu.

 • Cisterna po dešti.

 • Detail nalezeného žernovu.

 • Odvážná brigádnice při hloubení zásypu cisterny.

 • Středověký sklep s nálezem žernovu.

 • Středověký sklep v severní části zkoumané plochy předhradí.

 • detail konstrukce cisterny (severní roh)

 • detail konstrukce cisterny (severní roh 2)

 • K výzkumu byli přizváni specialisté - studnaři.

 • letecká prospekce dne 2.8.2008

 • vydřevená cisterna na vodu (studna?)

 • vydřevená cisterna na vodu (studna?)

 • vydřevená cisterna na vodu (studna?)

 • vydřevená cisterna na vodu (studna?)

 • Hradní cisterna