Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2015 > Babice

Babice

Při archeologickém výzkumu na stavbě polní cesty protínající silnici Babice –Mladějovice ležící SZ od obce, bylo zkoumáno sídliště (21 objektů) a kostrový hrob. V objektech byly nalezeny nepatrné zlomky keramiky a mazanice, které lze datovat do eneolitu (MMK?). V obdélné hrobové jámě (2,4×1,5×0,48 m) byl uložen kostrový pohřeb ve skrčené poloze na pravém boku s orientací SV–JZ a s obličejem obráceným k východu. Špatně dochovaný skelet náležel dospívajícímu či dospělému jedinci, u něhož nelze antropologickými metodami určit pohlaví. Mimo štípané industrie (čepele) pod levou stehenní kostí hrob neobsahoval výbavu. Kolem hrobové jámy byl zaznamenán kruhový žlábek o průměru 4,95 m. Žlábek měl mísovitý řez s maximální šířkou 0,42 m a hloubkou 0,25 m.
Lze tedy předpokládat, že byl hrob obklopen dřevěným plotem či překryt kruhovou mohylou, která se nedochovala. Hrob předběžně datujeme do období kultury se zvoncovitými poháry.
Fotodokumentace
  • Obr. 1 – Babice, snímek hrobu H1 s kruhovým žlábkem (foto M.Kalábek).

  • Obr. 2 – Babice, snímek profilu hrobu H1 (foto L. Šín).