Úvodní stránka > Pozvánky-reportáže > Pravčice 2011

Pravčice 2011

Výstava Archeologie v katastru obce Pravčice v letech
2006 – 2010

V letošním roce si obec Pravčice připomíná 750 let od první zmínky o obci. Toto výročí se stalo důvodem víkendových oslav, které proběhly ve dnech 6. – 8. května. Součástí bohatého kulturního programu byla výstava o historii obce připravená v budově místní základní školy.

Archeologické centrum Olomouc provádělo v katastru této obce na Kroměřížsku rozsáhlé výzkumy. Bádání zde probíhala celých 5 let a byla podmíněna budováním rychlostních silnic R 49 a R 55. Z nepřeberného množství nálezů a vědeckých poznatků byly vybrány ty nejzajímavější a představeny výstavou „Archeologie v katastru obce Pravčice v letech 2006-2010“, která obohatila výše zmíněnou výstavu o historii obce.

Ke shlédnutí byl výběr předmětů ze všech pravěkých období, které se během výzkumů podařilo objevit. Návštěvníci mohli shlédnout keramické nádoby a plastiky a kamenné nástroje z mladší doby kamenné, soubory keramických nádob z jam a žárových hrobů doby bronzové nebo výbavu pohřebišť z pozdní doby kamenné či velkomoravských Slovanů. Zaslouženou pozornost budily nálezy související s římským vojenským táborem, jenž se kdysi rozkládal na polích mezi Pravčicemi a Hulínem. Keramika importovaná z římských provincií zřetelně kontrastovala s místními germánskými nádobami.

Pro lepší představu byly vitríny s předměty doplněny informačními tabulemi s doprovodnými texty a fotografiemi nálezových situací.
Fotodokumentace
  • obr.1

  • obr.3

  • obr.4

  • obr.5