Úvodní stránka > Odborné aktivity > Antropologie

Antropologie

Antropologie ve službě záchranným archeologickým výzkumům.
Antropologie se jako komplexní vědecká disciplína věnuje studiu člověka nejen s pohledem na jeho individuálnost, věnuje se tedy: 1. Zkoumáním a analýzou lidských kosterních pozůstatků nalezených během archeologických výzkumů. Antropologické metody umožňují odhad dožitého věku, výšky postavy a pohlaví. 2. Užitím statistických metod lze z takto získaných dat sestavit demografické modely charakterizující určitou populaci. 3. Detekce individuálně specifických znaků (patologických změn) dovoluje rekonstruovat zdravotní stav jedince potažmo celého zkoumaného souboru. 4. Na základě kosterních pozůstatků a hrobové výbavy se antropolog může pokusit rekonstruovat život konkrétních lidí a to jak osob identifikovatelných v písemných pramenech, tak i osob bezejmenných.