Úvodní stránka > Pozvánky-reportáže

Výstavy

Ačkoliv Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, není ani tzv. sbírkovou organizací, ani nemá vlastní výstavní sál, či dokonce výstavní fundus (vitríny, nábytek), přesto se někdy účastní výstav jiných organizací, nebo pořádá vlastní výstavu z dočasně deponovaných archeologických nálezů v pronajatých prostorách. Speciálním případem je situacem, kterou umožňuje moderní digitýální a snímací a reprografická technika, kdy jsou vystavovány jen tzv. postery (komponované plakáty velikosti A0), aniž by bylo nutno riskovat vystavení křehkých nebo ještě ne zcela rekonstruovaných a restaurovaných archeologických nálezů. Některé z minulých úspěšných výstav Vám předkládáme k nahléfnutí.