Úvodní stránka > Co je nového > Archív aktualit > Keramické torzo

Keramické torzo

Torzo plastiky lidského těla, které bylo nalezeno na lokalitě Hulín – Pravčice 2 v zásypu velkého hliníku č. 2798.
,
Torzo vytvořili nositelé mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou (fáze IIa, před r. 4000 př.n.l.). Hliník byl prozkoumán nedaleko půdorysu stejně starého domu o rozměrech 72x10m (!) Tato mimořádná stavba bude popsána v nové Ročence ACO, která vyjde koncem roku 2010.

K nálezu podobného torza došlo v roce 2007 na jižní Moravě – v Mašovicích. Jeho rozměry však byly větší, ale vědecký význam stejný...
Fotodokumentace