Úvodní stránka > Ediční činnost > Ediční činnost > ARF > ARF 12: Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě

ARF 12: Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě

 
ARF 12: Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě
Hlavním tématem této publikace je problematika sídelní struktury a využití krajiny
člověkem mladší a pozdní doby bronzové a doby halštatské v regionu střední Moravy. Výběr
území byl ovlivněn zejména velikostí a stavem pramenné základny, předchozím bádáním
autorky i charakterem krajiny na střední Moravě. Vzhledem k faktu, že v regionu střední
Moravy nelze najít žádnou poměrně jednoznačně geograficky vymezitelnou oblast, byl pro studium zvolen zcela uměle vymezené krajinný transekt o rozloze 20×20 km, jehož severojižní osu tvoří řeka Morava a v centru se nachází město Olomouc. Obecným cílem práce je bližší identifikace faktorů podílejících se na formování a charakteru osídlení lidu popelnicových polí ve zvoleném území.
 
 
 
Cena: opět snížena na 210,- Kč + 10% DPH (studenti - 50 % proti kopii potvrzení o studiu...)


« Zpět na přehled publikací

Fotodokumentace