Úvodní stránka > Ediční činnost > Ediční činnost > Mimo edice > Protoúnětické pohřebiště z Pavlova

Protoúnětické pohřebiště z Pavlova

 
Protoúnětické pohřebiště z Pavlova V rámci početných záchranných archeologických výzkumů na stavbě vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji patřil plošný odkryv na lokalitě Pavlov v trati Horní pole k těm nejrozsáhlejším. Probíhal v letech 1982-1988 a odkryl mj. dosud největší moravské pohřebiště protoúnětické kultury.

Tímto názvem bývá označován nejstarší projev únětické kultury v přechodném období od pozdní doby kamenné (eneolitu) do doby bronzové. Poznání protoúnětické kultury, kterou známe již celých 135 let, je klíčem k pochopení nástupu vlastní doby bronzové. Protože dosud neznáme sídliště této kultury, je pro nás prozkoumání pohřebiště z Pavlova se 48 zachovanými kostrovými hroby velmi cenné.

Publikace dává nálezy do širších dobových souvislostí, předkládá analýzu pohřebního ritu, materiální náplně kultury a dosažené závěry doplňuje o provedené přírodovědné analýzy dalších autorů.

Publikace má 381 stran textu, 49 č/b tabulek, 7 barev. tabulek, 60 obr., 15 barev. map, 18 plánů, 27 grafů

Cena: 450,- Kč (studenti 225,- Kč)
« Zpět na přehled publikací

Fotodokumentace