Úvodní stránka > Co je nového

Novinky a aktuality

Nově o Dřevohostickém lese

Nové poznatky o moderním archeologickém výzkumu eneolitického mohylníku v Dřevohostickém lese na východní Moravě jsou obsaženy v článku v nové Ročence 2013 naší organizace...

Hlinsko

Hlinsko – sondáž na hradisku bádenské kultury

Dne 29.10. 2014 se na lokalitě Hlinsko – Nad Zbružovým uskutečnil menší archeologický výzkum formou sondáže. Na této lokalitě se nachází známé eneolitické hradisko bádenské kultury zkoumané J. Pavelčíkem.
V místech dvou plánovaných mapovacích geologických vrtů, které bude provádět společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., byly položeny dvě malé sondy, vždy o rozměru 1x1 m. V obou sondách se pod lesní hrabankou nacházela kompaktní žlutá spraš. Pouze v sondě 2 byly v této uloženině nalezeny 3 eneolitické keramické zlomky.
        V.Vránová

Senice na Hané

...

Workshop

na téma konzervace problematických materiálů v archeologii se uskutečnil ve dnech 20.2.2014 - 21.2.2014 v Archeologickém centru Olomouc, p.o.
Zúčastnilo se ho 41 účastníků (bez zaměstnanců ACO),a to z celé republiky, mj. z Brna, Prahy, Jihlavy, Chebu, Plzně, Liberce, Kolína, Mikulova, Roztok u Prahy, Olomouce, Bruntálu, Vysokého Mýta, Telče a Turnova.
Program workshopu je ke shlédnutí zde.

WORKSHOP - Terénní antropologie

...
Zobrazeny výsledky 6-10 (z 17)
 <  1 - 2 - 3 - 4  >