Úvodní stránka > Co je nového > Hlinsko

Novinky a aktuality

Hlinsko

Hlinsko – sondáž na hradisku bádenské kultury

Dne 29.10. 2014 se na lokalitě Hlinsko – Nad Zbružovým uskutečnil menší archeologický výzkum formou sondáže. Na této lokalitě se nachází známé eneolitické hradisko bádenské kultury zkoumané J. Pavelčíkem.
V místech dvou plánovaných mapovacích geologických vrtů, které bude provádět společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., byly položeny dvě malé sondy, vždy o rozměru 1x1 m. V obou sondách se pod lesní hrabankou nacházela kompaktní žlutá spraš. Pouze v sondě 2 byly v této uloženině nalezeny 3 eneolitické keramické zlomky.
        V.Vránová
Několik emotivních fotografií vám přiblíží mrazivou atmosféru výzkumu...
Přílohy
DSC06413.jpg DSC06419.jpg DSC06428.jpg DSC06433.jpg DSC06439.jpg DSC06441.jpg DSC06443.jpg