Úvodní stránka > Odborné aktivity > Grantové projekty > ESF > Dřevohostice

Dřevohostice

V rámci projektu ESF se konal moderní archeologický výzkum na známé lokalitě v Dřevohostickém lese. O jeho cílech, metodách a budoucí publikaci se můžete dočíst v této příloze. Jako malou ochutnávku výsledků výzkumu jsme připojili stručnou prezentaci za roky 2011, 2012 a 2013. Navíc v Ročence 2013 vyšel článek pod názvem: Moderní výzkum eneolitického mohylníku v Dřevohostickém lese na východní Moravě - prvotní dosažené výsledky.